certyfikat leed

Certyfikat LEED: Zrównoważona Budownictwo i Ekologia | Wszystko, co Musisz Wiedzieć

W naszym artykule dowiesz się jak stać się ekologicznym liderem na rynku nieruchomości komercyjnych. Przedstawimy Ci certyfikat na międzynarodowym poziomie – certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który ustanawia standardy dla energooszczędnych, zdrowych i ekologicznych budynków.

Z tego artykułu dowiesz się czym są systemy oceny budynków oraz:

 • Czym jest certyfikat LEED?
 • Jakie są główne aspekty certyfikacji LEED?
 • Jakie korzyści przynosi uzyskanie certyfikatu LEED?
 • Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu LEED?
 • Jak porównuje się certyfikad LEED z innymi systemami certyfikacji, takimi jak BREEAM?

Czym Jest Certyfikat LEED?

Certyfikację LEED została opracowana przez Green Building Council w Stanach Zjednoczonych. Jest to system oceny budynków istniejących, który bierze pod uwagę różne aspekty związane ze środowiskiem i efektywnością energetyczn i na tej podstawie przyznaje określoną liczbę punktów.

Certyfikacja obejmuje budynki nowo wybudowane oraz budynki istniejące, które przechodzą renowację. Uczelnie wyższe, jednostki rządowe i operatorzy dużych obiektów przemysłowych również mogą starać się o certyfikację.

Certyfikacja leed – Jak wygląda proces certyfikacji i w jakich kategoriach oceniane są budynki

Proces certyfikacji LEED wymaga, aby zespół projektowy w fazie projektową i realizacji spełniał określone wymagania systemu LEED. W zależności od osiągniętych standardów, budynku przypisywana jest określona liczba punktów, która determinuje poziom certyfikacji.

Gospodarka odpadami oraz efektywność energetyczna są kluczowe w tym systemie oceny budynków, przy czym LEED stawia nacisk na harmonię między budynkiem a środowiskiem naturalnym. W porównaniu, certyfikacja BREEAM również ocenia budynki pod kątem ich wpływu na środowisko, ale ma inny zestaw kryteriów i wymagań.

Przeczytaj również  Zasady pracy w biurze – Savoir vivre w pracy biurowej

Certyfikacja LEED ocenia budynki w ramach różnych kategorii, takich jak:

 • Sustainable Sites (Zrównoważone Miejsca)
 • Water Efficiency (Efektywność wykorzystania wody)
 • Energy and Atmosphere (Energia i Atmosfera)
 • Materials and Resources (Materiały i Zasoby)
 • Indoor Environmental Quality (Jakość Środowiska Wewnętrznego)

Dodatkowo, istnieją dwie kategorie, “Innowacje w Dziedzinie Projektowania i Budowy” i “Priorytety Regionalne”, w których mogą być przyznawane dodatkowe punkty.

Korzyści z Uzyskania Certyfikatu LEED

Dla budynków mieszkalnych i istniejących, dostosowanie się do wymaganiami LEED może skutkować zwiększoną wartością nieruchomości. Na etapie projektu, specyficzne kategorie innowacje mogą przynieść dodatkowe punkty przyznawane.

Udział LEED AP (Accredited Professionals) w fazie projektową jest często kluczem do zrozumienia i skutecznego wdrażania standardów. Ostateczna ocena, prowadzona przez operatora systemu, determinuje, czy obiektowi uda się uzyskać certyfikat. Wiedza na temat systemów oceny budynków, takich jak LEED, jest nieoceniona w zielonej erze budownictwa.

Posiadanie certyfikatu LEED przynosi m.in takie korzyści:

 • Zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych budynku
 • Poprawa jakości środowiska wewnętrznego, co może zwiększyć wydajność pracowników
 • Ulepszenie wizerunku jako firmy ekologicznej
 • Możliwość skorzystania z różnych programów rządowych i dotacji

Koszty Uzyskania Certyfikatu LEED

Koszty certyfikacji LEED mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, liczba punktów, które chcesz uzyskać, a także od etapu projektu, na którym zdecydujesz się na certyfikację. Może to obejmować koszty zespołu projektowego, opłaty za rejestrację i recenzję, a także koszty związane z implementacją zalecanych praktyk i strategii.

Certyfikat LEED a Certyfikat BREEAM

Podobnie jak LEED, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest systemem certyfikacji budynków służącym do oceny zrównoważonego projektowania, budowy i działania budynków komercyjnych i mieszkalnych.

W porównaniu do BREEAM, proces certyfikacji LEED może być dla niektórych bardziej skomplikowany ze względu na wielopoziomowy system punktowy i różnorodność kategorii, w ramach których można zdobyć punkty krytyczne. Jednak oba systemy skupiają się na takich samych podstawowych zasadach, jak efektywność energetyczna, jakość środowiska wewnętrznego i gospodarka odpadami.

Przeczytaj również  Networking: Klucz do Sukcesu w Rozwoju Własnego Biznesu

Wybór między LEED a BREEAM często zależy od lokalizacji geograficznej, celów projektu i preferencji zespołu projektowego. Bez względu na to, który system wybierzesz, uzyskanie certyfikatu to wyraźny znak, że dany budynek jest projektowany i zarządzany w sposób zrównoważony, oszczędzając zarówno energię, jak i zasoby naturalne.

Rola Konsultanta LEED AP (Accredited Professional)

Konsultant LEED AP (Accredited Professional) odgrywa kluczową rolę w procesie certyfikacji. Ich udział to wsparcie dla zespołu projektowego w każdym etapie procesu, w tym w fazie projektowej i fazie realizacji. Można więc powiedzieć, że LEED AP pełni rolę eksperta ds. zrównoważonych budynków na placu budowy.

LEED AP pomaga zespołom w spełnieniu różnych wymagań LEED, w tym zrozumieniu standardów, które muszą zostać spełnione i udzieleniu porad dotyczących strategii, które mogą pomóc w uzyskaniu określonej liczby punktów. Na przykład, LEED AP może doradzić zespołowi w przypadku LEED, jakie strategie mogą pomóc w poprawie jakości środowiska wewnętrznego, zmniejszyć zużycie energii, a nawet jakie materiały mogą przynieść najwięcej punktów w ramach kategorii Materiały i Zasoby.

Efektywność energetyczna i LEED

Efektywność energetyczna to jeden z kluczowych elementów w systemie LEED. Właściwe zarządzanie energią jest istotne dla ograniczenia wpływu budynku na środowisko naturalne.

Zużycie energii jest oceniane na kilka sposobów, w tym za pomocą energii używanej na miejscu oraz energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Fakt, ile energii zużywa dany budynek, ma bezpośredni wpływ na ilość punktów, które budynek może otrzymać w ramach certyfikacji, co czyni efektywność energetyczną jednym z najważniejszych aspektów certyfikacji LEED.

Gospodarka odpadami i LEED

Gospodarka odpadami to kolejny istotny element w systemie LEED. Dążenie do minimalizacji generowania odpadów jest nie tylko dobrym działaniem dla środowiska, ale jest również nagradzane punktami w procesie certyfikacji.

Podczas prac budowlanych i renowacji, LEED promuje strategie, takie jak segregowanie odpadów na placu budowy, ponowne użycie materiałów, a także ich recykling. Oprócz tego, system LEED zachęca do implementacji programów zarządzania odpadami po zakończeniu budowy, co dodatkowo przyczynia się do długoterminowej zrównoważoności budynku.

Przeczytaj również  Jak podzielić biuro na strefy? – Praktyczny poradnik dla firm

Podsumowanie

Zrozumienie certyfikatu LEED i procesu certyfikacji jest kluczowe dla operatorów nieruchomości komercyjnych zainteresowanych promowaniem bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych. W tym artykule omówiliśmy:

 • Czym jest certyfikat LEED
 • Główne aspekty certyfikacji LEED
 • Korzyści z uzyskania certyfikatu LEED
 • Szacowane koszty certyfikacji LEED
 • Różnice i podobieństwa między LEED a innymi systemami certyfikacji budynków, takimi jak BREEAM.

Dzięki tym informacjom, mamy nadzieję, że teraz czujesz się bardziej pewnie w swojej wiedzy na temat certyfikacji LEED i jesteś gotowy podjąć świadome decyzje dotyczące zrównoważonych praktyk w swojej firmie.

Call Now Button