certyfikat leed

Certyfikat LEED: Zrównoważona Budownictwo i Ekologia | Wszystko, co Musisz Wiedzieć

W naszym artykule dowiesz się jak stać się ekologicznym liderem na rynku nieruchomości komercyjnych. Przedstawimy Ci certyfikat na międzynarodowym poziomie – certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który ustanawia standardy dla energooszczędnych, zdrowych i ekologicznych budynków.

Z tego artykułu dowiesz się czym są systemy oceny budynków oraz:

 • Czym jest certyfikat LEED?
 • Jakie są główne aspekty certyfikacji LEED?
 • Jakie korzyści przynosi uzyskanie certyfikatu LEED?
 • Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu LEED?
 • Jak porównuje się certyfikad LEED z innymi systemami certyfikacji, takimi jak BREEAM?

Czym Jest Certyfikat LEED?

Certyfikację LEED została opracowana przez Green Building Council w Stanach Zjednoczonych. Jest to system oceny budynków istniejących, który bierze pod uwagę różne aspekty związane ze środowiskiem i efektywnością energetyczn i na tej podstawie przyznaje określoną liczbę punktów.

Certyfikacja obejmuje budynki nowo wybudowane oraz budynki istniejące, które przechodzą renowację. Uczelnie wyższe, jednostki rządowe i operatorzy dużych obiektów przemysłowych również mogą starać się o certyfikację.

Certyfikacja leed – Jak wygląda proces certyfikacji i w jakich kategoriach oceniane są budynki

Proces certyfikacji LEED wymaga, aby zespół projektowy w fazie projektową i realizacji spełniał określone wymagania systemu LEED. W zależności od osiągniętych standardów, budynku przypisywana jest określona liczba punktów, która determinuje poziom certyfikacji.

Gospodarka odpadami oraz efektywność energetyczna są kluczowe w tym systemie oceny budynków, przy czym LEED stawia nacisk na harmonię między budynkiem a środowiskiem naturalnym. W porównaniu, certyfikacja BREEAM również ocenia budynki pod kątem ich wpływu na środowisko, ale ma inny zestaw kryteriów i wymagań.

Certyfikacja LEED ocenia budynki w ramach różnych kategorii, takich jak:

 • Sustainable Sites (Zrównoważone Miejsca)
 • Water Efficiency (Efektywność wykorzystania wody)
 • Energy and Atmosphere (Energia i Atmosfera)
 • Materials and Resources (Materiały i Zasoby)
 • Indoor Environmental Quality (Jakość Środowiska Wewnętrznego)
Przeczytaj również  CCTV co to jest i jak skutecznie zabezpieczyć swoją przestrzeń za pomocą monitoringu wizyjnego

Dodatkowo, istnieją dwie kategorie, “Innowacje w Dziedzinie Projektowania i Budowy” i “Priorytety Regionalne”, w których mogą być przyznawane dodatkowe punkty.

Korzyści z Uzyskania Certyfikatu LEED

Dla budynków mieszkalnych i istniejących, dostosowanie się do wymaganiami LEED może skutkować zwiększoną wartością nieruchomości. Na etapie projektu, specyficzne kategorie innowacje mogą przynieść dodatkowe punkty przyznawane.

Udział LEED AP (Accredited Professionals) w fazie projektową jest często kluczem do zrozumienia i skutecznego wdrażania standardów. Ostateczna ocena, prowadzona przez operatora systemu, determinuje, czy obiektowi uda się uzyskać certyfikat. Wiedza na temat systemów oceny budynków, takich jak LEED, jest nieoceniona w zielonej erze budownictwa.

Posiadanie certyfikatu LEED przynosi m.in takie korzyści:

 • Zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych budynku
 • Poprawa jakości środowiska wewnętrznego, co może zwiększyć wydajność pracowników
 • Ulepszenie wizerunku jako firmy ekologicznej
 • Możliwość skorzystania z różnych programów rządowych i dotacji

Koszty Uzyskania Certyfikatu LEED

Koszty certyfikacji LEED mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, liczba punktów, które chcesz uzyskać, a także od etapu projektu, na którym zdecydujesz się na certyfikację. Może to obejmować koszty zespołu projektowego, opłaty za rejestrację i recenzję, a także koszty związane z implementacją zalecanych praktyk i strategii.

Certyfikat LEED a Certyfikat BREEAM

Podobnie jak LEED, BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest systemem certyfikacji budynków służącym do oceny zrównoważonego projektowania, budowy i działania budynków komercyjnych i mieszkalnych.

W porównaniu do BREEAM, proces certyfikacji LEED może być dla niektórych bardziej skomplikowany ze względu na wielopoziomowy system punktowy i różnorodność kategorii, w ramach których można zdobyć punkty krytyczne. Jednak oba systemy skupiają się na takich samych podstawowych zasadach, jak efektywność energetyczna, jakość środowiska wewnętrznego i gospodarka odpadami.

Wybór między LEED a BREEAM często zależy od lokalizacji geograficznej, celów projektu i preferencji zespołu projektowego. Bez względu na to, który system wybierzesz, uzyskanie certyfikatu to wyraźny znak, że dany budynek jest projektowany i zarządzany w sposób zrównoważony, oszczędzając zarówno energię, jak i zasoby naturalne.

Przeczytaj również  5 metod na wyciszenie przestrzeni biurowej

Rola Konsultanta LEED AP (Accredited Professional)

Konsultant LEED AP (Accredited Professional) odgrywa kluczową rolę w procesie certyfikacji. Ich udział to wsparcie dla zespołu projektowego w każdym etapie procesu, w tym w fazie projektowej i fazie realizacji. Można więc powiedzieć, że LEED AP pełni rolę eksperta ds. zrównoważonych budynków na placu budowy.

LEED AP pomaga zespołom w spełnieniu różnych wymagań LEED, w tym zrozumieniu standardów, które muszą zostać spełnione i udzieleniu porad dotyczących strategii, które mogą pomóc w uzyskaniu określonej liczby punktów. Na przykład, LEED AP może doradzić zespołowi w przypadku LEED, jakie strategie mogą pomóc w poprawie jakości środowiska wewnętrznego, zmniejszyć zużycie energii, a nawet jakie materiały mogą przynieść najwięcej punktów w ramach kategorii Materiały i Zasoby.

Efektywność energetyczna i LEED

Efektywność energetyczna to jeden z kluczowych elementów w systemie LEED. Właściwe zarządzanie energią jest istotne dla ograniczenia wpływu budynku na środowisko naturalne.

Zużycie energii jest oceniane na kilka sposobów, w tym za pomocą energii używanej na miejscu oraz energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Fakt, ile energii zużywa dany budynek, ma bezpośredni wpływ na ilość punktów, które budynek może otrzymać w ramach certyfikacji, co czyni efektywność energetyczną jednym z najważniejszych aspektów certyfikacji LEED.

Gospodarka odpadami i LEED

Gospodarka odpadami to kolejny istotny element w systemie LEED. Dążenie do minimalizacji generowania odpadów jest nie tylko dobrym działaniem dla środowiska, ale jest również nagradzane punktami w procesie certyfikacji.

Podczas prac budowlanych i renowacji, LEED promuje strategie, takie jak segregowanie odpadów na placu budowy, ponowne użycie materiałów, a także ich recykling. Oprócz tego, system LEED zachęca do implementacji programów zarządzania odpadami po zakończeniu budowy, co dodatkowo przyczynia się do długoterminowej zrównoważoności budynku.

Podsumowanie

Zrozumienie certyfikatu LEED i procesu certyfikacji jest kluczowe dla operatorów nieruchomości komercyjnych zainteresowanych promowaniem bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych. W tym artykule omówiliśmy:

 • Czym jest certyfikat LEED
 • Główne aspekty certyfikacji LEED
 • Korzyści z uzyskania certyfikatu LEED
 • Szacowane koszty certyfikacji LEED
 • Różnice i podobieństwa między LEED a innymi systemami certyfikacji budynków, takimi jak BREEAM.

Dzięki tym informacjom, mamy nadzieję, że teraz czujesz się bardziej pewnie w swojej wiedzy na temat certyfikacji LEED i jesteś gotowy podjąć świadome decyzje dotyczące zrównoważonych praktyk w swojej firmie.

Call Now Button