certyfikat well

Certyfikat WELL: Jak Budynki Wpływają na Nasze Zdrowie?

W dzisiejszych czasach, w miarę jak coraz więcej firm przykłada większy nacisk do dobrobytu i samopoczucia użytkowników oraz pracowników w miejscu pracy, pojawia się potrzeba zaadoptowania standardów, które promują zdrowe i zrównoważone przestrzenie. Certyfikat WELL to odpowiedź na te potrzeby. Zanim zagłębimy się w jego specyfikę, przyjrzyjmy się, czego dowiesz się z tego artykułu:

 • Czym dokładnie jest certyfikat WELL?
 • Dlaczego certyfikat WELL jest tak ważny dla obiektów biurowych?
 • Jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatu WEEL?
 • Jakie wymagania muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat?

Czym dokładnie jest certyfikacja WELL?

Certyfikat WELL to globalny system certyfikacji wielokryterialnej budynków, który koncentruje się na wpływie budynków na zdrowie i samopoczucie ludzi. Opracowany przez International Well Building Institute w partnerstwie z Green Business Certification Inc, system ocenia budynki pod kątem różnych aspektów zdrowia, takich jak jakość powietrza, oświetlenie, komfort termiczny, odżywianie i aktywność fizyczna.

Jego głównym celem jest zapewnienie, że budynki wspierają zdrowe zachowania i dobre samopoczucie użytkowników, jednocześnie spełniając najwyższe standardy ekologiczne (WELL Building Standard). W ramach procesu certyfikacji, budynek jest oceniany pod względem spełnienia określonych kryteriów i wymagań, zarówno tych koniecznych, jak i opcjonalnych.

Dlaczego certyfikat WELL jest tak ważny dla obiektów biurowych?

W erze, w której ludzie spędzają większość codziennego życia w pomieszczeniach, jakość wnętrza biura może mieć bezpośredni wpływ na ich zdrowie, dobrobyt i produktywność. Biura zaprojektowane z myślą o zdrowiu i samopoczuciu pracowników mogą przynieść wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Dla pracowników korzyścią jest lepsza jakość życia, wyższa wydajność pracy, a także zredukowane ryzyko chorób związanych z pozycją siedzącą, złym oświetleniem czy niską jakością powietrza. Dla pracodawców oznacza to wyższą produktywność, mniejszą rotację pracowników i lepszy wizerunek firmy na rynku.

Przeczytaj również  Czy warto korzystać z usług wirtualnego biura?

Jakie korzyści przynosi posiadanie certyfikatu WELL?

Certyfikat WELL to system certyfikacji, który przyznawany jest budynkom w celu wzmocnienie wartości nieruchomości.

Obiekt biurowy z certyfikatem WELL jest często postrzegany jako bardziej wartościowy, nie tylko ze względu na standardy zastosowane w jego budowie i wnętrzu, ale także ze względu na pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne i ludzi. Certyfikacja WELL, będąca jednym z systemów certyfikacji, integruje się także z innymi, jak choćby certyfikacja ekologiczna, co może dodatkowo podnieść wartość nieruchomości.

Adaptowalność do różnych przestrzeni: System WELL nie ogranicza się tylko do nowych budynków, ale obejmuje również existing interiors. To oznacza, że niezależnie od tego, czy jest to nowa inwestycja, czy też adaptacja istniejącej przestrzeni, spełnienie wymaganiami certyfikacji jest możliwe. Co więcej, dzięki możliwości dostosowywania do warunków opcjonalnych, system ten jest elastyczny i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora czy użytkownika.

 • Większa produktywność pracowników: Jakość wnętrza biura ma bezpośredni wpływ na koncentrację, kreatywność i ogólną wydajność pracowników.
 • Poprawa zdrowia i samopoczucia: Dobre oświetlenie, komfort akustyczny, dostęp do światła dziennego i przestrzenie promujące aktywność fizyczną mogą poprawić zdrowie i samopoczucie użytkowników.
 • Pozytywny wizerunek firmy: Posiadanie certyfikatu WEEL może wzmocnić wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i dbającej o dobro swoich pracowników.

Jakie wymagania muszą być spełnione, aby uzyskać certyfikat?

Certyfikat WELL ocenia budynki w siedmiu kategoriach, w tym jakość powietrza, wody, żywności, światła, ruchu, komfortu termicznego i psychologicznego. Aby uzyskać certyfikat, obiekt musi spełnić określoną liczbę punktów w każdej z tych kategorii:

 • Jakość powietrza: Obejmuje kwestie jakości powietrza wewnętrznego, wentylacji, zarządzania materiałami i konserwacji systemów.
 • Jakość wody: Skupia się na jakości wody pitnej, filtrowaniu i oczyszczaniu.
 • Odżywianie: Promuje zdrowe nawyki żywieniowe i dostęp do zdrowej żywności.
 • Światło: Obejmuje strategie projektowania oświetlenia, które wspierają cykl dobowy i ogólne samopoczucie.
 • Ruch: Zachęca do aktywności fizycznej w miejscu pracy.
 • Komfort termiczny: Obejmuje strategie projektowania, które zapewniają komfort termiczny dla wszystkich użytkowników.
 • Komfort psychologiczny: Skupia się na aspektach takich jak prywatność, design wnętrz i dostęp do światła dziennego.
Przeczytaj również  Audyt logistyczny co to jest i jak wpływa na optymalizację procesów w przedsiębiorstwie

Historia i ewolucja certyfikacji WELL

International Well Building Institute oraz Green Business Certification Inc były kluczowymi instytucjami w tworzeniu i promocji certyfikacji WELL. Ich misją było stworzenie globalnego systemu certyfikacji, który koncentruje się na ludziach i ich zdrowiu w środowisku pracy.

System WELL został stworzony z myślą o nowych i istniejących budynkach, a także wnętrzach. System ten ocenia, jak obiekt wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi, biorąc pod uwagę takie aspekty jak jakość powietrza, woda, światło, poziom hałasu, prywatność rozmów oraz aktywność fizyczną.

Kluczowe aspekty procesu certyfikacji

Proces certyfikacji opiera się na spełnieniu przez obiekt szeregu warunków, zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych. Wymagania dotyczące certyfikacji WELL koncentrują się na siedmiu głównych kategoriach, które zostały wcześniej opisane.

Aby uzyskać certyfikat WELL przyznawany przez International Well Building Institute, obiekt musi przejść przez proces oceny, który obejmuje analizę wskaźników wydajności, badanie jakości materiałów używanych w budynku, a także ocenę zarządzania budynkami.

Pisaliśmy też o 2 innych certyfikatach. Warto zapoznać się z artykułami:

Jak uzyskać certyfikację WELL dla różnych typów obiektów?

Istnieje kilka rodzajów ocen w systemie WELL, w zależności od typu obiektu. Na przykład, obiekty typu “core and shell” oraz “existing interiors” muszą spełnić nieco inne kryteria niż tradycyjne obiekty biurowe. Zespół projektowy musi dokładnie przeanalizować wymagania i dostosować strategię tak, aby obiekt spełnił kryteria certyfikacji.

Oprócz początkowej certyfikacji WELL, obiekty mogą również ubiegać się o powtórną certyfikację, aby potwierdzić, że wciąż spełniają wymagane standardy. To podkreśla zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów zdrowia i samopoczucia użytkowników w przyszłości.

Poziomy certyfikacji WELL

Certyfikat WELL przyznawany jest na różnych poziomach, co odzwierciedla stopień, w jakim obiekt spełnia wymagania well building standard. Te poziomy pokazują zaawansowanie w zakresie tworzenia zdrowego i komfortowego środowiska dla użytkowników.

Przeczytaj również  Blockchain nieruchomości: Rewolucja w branży, która zmienia zasady gry

Każdy poziom certyfikacji odzwierciedla konkretną liczbę spełnionych wskaźników wydajności. Dla uzyskania certyfikatu WELL obiekt musi spełnić wszystkie warunki konieczne oraz pewną liczbę warunków opcjonalnych, które determinują końcowy poziom certyfikacji. Wprowadzenie tych poziomów podkreśla głębokie zaangażowanie certyfikacji WELL w promowanie zdrowia i dobrobytu w budynkach.

Certyfikat WELL przyznawany jest w czterech poziomach:

 • Certified
 • Silver
 • Gold
 • Platinum

Co ważne, certyfikat obowiązuje przez trzy lata. Po tym okresie właściciele obiektu mogą się ubiegać o powtórną certyfikację, aby potwierdzić, że budynek nadal spełnia wymagania standardu.

Podsumowanie

Innowacyjność w budownictwie: Well building standard jest dowodem na to, jak innowacyjne podejście do projektowania budynków może przynieść korzyści zarówno dla właścicieli obiektów, jak i ich użytkowników. Przez uwzględnienie aspektów zdrowotnych, takich jak well health, standard ten idzie o krok dalej niż tradycyjne metody budowy.

Elastyczność w stosowaniu: Istotną cechą certyfikacji WELL jest jej zdolność do adaptacji do różnych typów budynków, zarówno nowych jak i istniejących (new and existing buildings). Dzięki core and shell oraz możliwości dostosowywania do warunków koniecznych i warunków opcjonalnych, właściciele mają pewność, że ich wydzielona powierzchnia biurowa zostanie uwzględniona w procesie certyfikacji, niezależnie od specyfiki obiektu.

 • Certyfikat WELL to globalny system oceny budynków pod względem ich wpływu na zdrowie i samopoczucie ludzi.
 • Posiadanie certyfikatu WEEL może przynieść korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.
 • Aby uzyskać certyfikat, budynek musi spełnić określone wymagania w siedmiu kategoriach, takich jak jakość powietrza, woda, odżywianie i światło.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, czym jest certyfikat WEEL i dlaczego jest on tak ważny w dzisiejszym świecie. Jeśli jesteś właścicielem biura lub pracujesz w branży nieruchomości komercyjnych, warto rozważyć uzyskanie tego certyfikatu dla swojego obiektu.

Call Now Button