przednajem umowa pre let

Przednajem i umowa pre let – Co to jest?

Kiedy mówimy o wynajmie powierzchni biurowych, terminy takie jak “przednajem” czy “umowa pre let” mogą być niezrozumiałe dla wielu osób. To specyficzne umowy, które mają kluczowe znaczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Ale czym dokładnie są te umowy i jakie mają implikacje dla wynajmujących i najemców?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa pre let i jakie ma zastosowanie
 • Jakie korzyści przynosi przednajem dla wynajmującego i najemcy
 • W jakich okolicznościach stosuje się takie umowy
 • Jakie są kluczowe elementy umowy pre let

Czym jest umowa pre let?

Umowa pre let to rodzaj umowy najmu zawieranej przed ukończeniem budowy danego obiektu, najczęściej biurowca lub innego obiektu komercyjnego. Dzięki tej umowie najemca zobowiązuje się do wynajęcia powierzchni po jej ukończeniu, a wynajmujący do dostarczenia tej powierzchni w określonym terminie.

W praktyce, umowa pre let jest często stosowana w sytuacjach, gdy najemca potrzebuje pewności co do dostępności konkretnego lokalu w przyszłości, a deweloper chce mieć pewność co do przyszłych dochodów z wynajmu.

Dlaczego umowy typu pre let są ważne?

Umowy tego typu przynoszą korzyści zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Wynajmujący, dzięki takiemu zobowiązaniu, może łatwiej uzyskać finansowanie na budowę biurowca, ponieważ ma pewność przyszłych dochodów z wynajmu. Dla najemcy jest to pewność, że po zakończeniu budowy będzie miał do dyspozycji wymagane pomieszczenia.

Zastosowanie umowy pre let pozwala też motywować wynajmującego do terminowego zakończenia poszczególnych etapów budowy. W przypadku opóźnień, najemca może mieć prawo do rekompensat lub innych korzyści.

Przeczytaj również  Certyfikat BREEAM: Zrównoważona Budowa i Ekologia – 7 Faktów Które Warto Znać

Jakie elementy zawiera umowa pre let?

Umowa pre let jest dość skomplikowana i zawiera wiele kluczowych elementów. Oto kilka z nich:

 • Określenie dokładnej powierzchni wynajmu
 • Cena czynszu oraz warunki jej waloryzacji
 • Terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy
 • Prawa i obowiązki obu stron w przypadku opóźnień w budowie
 • Warunki odstąpienia od umowy przez obie strony

Warto zwrócić uwagę, że każda umowa pre let jest inna i jest dostosowywana do konkretnych potrzeb wynajmującego i najemcy. Dlatego przed podpisaniem takiej umowy warto skonsultować się z ekspertem ds. nieruchomości.

Jakie są korzyści i ryzyka związane z umowami pre let?

Korzystając z umów typu pre let, zarówno najemca, jak i wynajmujący muszą być świadomi potencjalnych korzyści i ryzyk.

Korzyści:

 • Pewność wynajmu: Najemca ma gwarancję, że otrzyma wymagane pomieszczenia po zakończeniu budowy.
 • Motywacja dla wynajmującego: Wynajmujący jest zmotywowany do terminowego zakończenia budowy, ponieważ ma pewność przyszłych dochodów z wynajmu.

Ryzyka:

 • Opóźnienia w budowie: Jeśli wynajmujący opóźnia się z budową, może to wpłynąć na plany najemcy.
 • Zmienność rynku: Warunki rynkowe mogą się zmienić między podpisaniem umowy pre let a zakończeniem budowy, co może wpłynąć na wartość czynszu.

Ważne jest, aby obie strony były świadome tych korzyści i ryzyk i odpowiednio je uwzględniały w treści umowy.

Warunkowa umowa najmu vs. Umowa najmu bezwarunkowa

Warunkowa umowa najmu to specyficzna forma umowy, która wiąże się z pewnymi warunkami, które muszą być spełnione przed jej wejściem w życie. Może dotyczyć, na przykład, prawidłowego wykonania obiektu biurowego lub osiągnięcia pewnych wskaźników finansowych docelowego najmu. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, umowa nie wchodzi w życie.

Umowa najmu bezwarunkowa, nazywana też umową najmu bezwarunkową, to umowa, która wchodzi w życie niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków. Jest to bardziej typowa forma umowy najmu i jest często stosowana w przypadkach, gdy nie istnieją żadne przeszkody do jej realizacji.

Przeczytaj również  Dlaczego wirtualne biuro nie zawsze się sprawdza?

Umowa przedwstępna zobowiązująca w kontekście najmu

Umowa przedwstępna zobowiązująca to rodzaj umowy, która zobowiązuje obie strony do zawarcia przyszłości docelowej umowy najmu w określonym terminie. Takie umowy są często zawierane, gdy istniejącego lokalu biurowego jeszcze nie ma, ale najemca chce zapewnić sobie prawo do najmu powierzchni biurowej w charakterze pre let.

W tej umowie najemca może mieć umowne prawo odstąpienia, jeśli, na przykład, obiekt nie zostanie ukończony w określonym czasie. Ważne jest, aby obie strony były świadome, jakich uprawnień najemca może się domagać w przypadku niewykonania umowy przez wynajmującego.

Podsumowanie

Umowy typu pre let stają się coraz bardziej popularne na rynku nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w kontekście wynajmu biur. Oto kluczowe wnioski z tego artykułu:

 • Umowa pre let to umowa najmu zawierana przed zakończeniem budowy obiektu.
 • Dzięki tej umowie wynajmujący ma pewność przyszłych dochodów, a najemca – dostęp do wymaganych pomieszczeń.
 • Umowy pre let zawierają wiele kluczowych elementów, które muszą być dostosowane do potrzeb obu stron.
 • Zarówno wynajmujący, jak i najemca muszą być świadomi korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.
Call Now Button