apteczki w zakładzie pracy

Czy w biurze musi być apteczka? Poznaj przepisy

 • 🏥 Zgodnie z przepisami BHP, w każdym zakładzie pracy musi znaleźć się apteczka pierwszej pomocy.
 • 📍 Gdzie powinna być apteczka? Apteczka powinna być umieszczona w łatwo dostępnych i dobrze oznakowanych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie ryzyko wypadku jest największe.
 • 🧰 Co powinna zawierać? Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy obejmuje środki opatrunkowe, narzędzia, środki ochrony osobistej oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
 • Obowiązki pracodawcy: Pracodawca musi zapewnić apteczki, przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy i regularne uzupełnianie apteczek.

Apteczka w zakładzie pracy – gdzie powinna być?

W każdym zakładzie pracy apteczka pierwszej pomocy powinna być umieszczona w miejscach łatwo dostępnych i dobrze oznakowanych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają, aby apteczka znajdowała się w miejscach, gdzie istnieje największe ryzyko wystąpienia wypadków.

Par. 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej precyzuje, że punkty pierwszej pomocy powinny być zlokalizowane w poszczególnych oddziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku.

Apteczki w zakładzie pracy powinny być rozmieszczone tak, aby pracownicy mogli do nich dotrzeć jak najszybciej w razie potrzeby. Każdy pracownik powinien mieć możliwość dotarcia do apteczki w ciągu kilku minut.

Przestrzeganie tej zasady jest kluczowe dla sprawnego udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, apteczka powinna być umieszczona w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby jej zawartość była zawsze w dobrym stanie.

Czy Sanepid sprawdza apteczkę w zakładzie pracy?

Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, ma prawo przeprowadzać kontrole w zakładach pracy w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących higieny pracy i bezpieczeństwa. Kontrole te mogą obejmować również sprawdzenie apteczek pierwszej pomocy oraz ich wyposażenia.

Przeczytaj również  Indeksacja czynszu – Czym jest?

Inspektorzy Sanepidu sprawdzają, czy apteczki są odpowiednio wyposażone i czy środki medyczne nie są przeterminowane.

Sprawdza się również, czy apteczka jest umieszczona w odpowiednim miejscu i czy jest łatwo dostępna dla pracowników. Sanepid może również zwracać uwagę na instrukcję udzielania pierwszej pomocy, która powinna być dostępna przy każdej apteczce, oraz na listę przeszkolonych pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Jakie leki powinny być w apteczce w pracy?

Prawo nie definiuje dokładnie, co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP mówi, że skład apteczki powinien być ustalany w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Podstawowa apteczka zakładowa powinna zawierać:

 • Środki opatrunkowe (opaski dziane, elastyczne, plastry z opatrunkiem i bez, chusty trójkątne, opatrunki jałowe).
 • Rękawiczki jednorazowe.
 • Nożyczki z tępymi końcówkami.
 • Maska lub ustnik do sztucznego oddychania.

Leki przeciwbólowe, krople do oczu czy nosowe nie powinny znajdować się w apteczce firmowej, ponieważ ich niewłaściwe użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Substancje te mogą być podawane tylko przez odpowiednie służby ratunkowe.

Ile apteczek powinno być w zakładzie pracy?

Liczba apteczek w zakładzie pracy zależy od wielu czynników, takich jak liczba pracowników, rodzaj działalności oraz występujące zagrożenia.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nie precyzuje dokładnej liczby apteczek, ale zaleca, aby były one rozmieszczone w sposób umożliwiający szybki dostęp do nich.

Decyzję o liczbie apteczek oraz ich umiejscowieniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Każdy pracownik powinien mieć możliwość dotarcia do apteczki w ciągu kilku minut. Często stosuje się zasadę, że liczba apteczek jest proporcjonalna do liczby zatrudnionych pracowników.

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy powinno być dostosowane do charakteru działalności zakładu pracy oraz występujących zagrożeń. Podstawowa zawartość apteczki obejmuje:

 • Środki opatrunkowe (opatrunki jałowe, bandaże, plastry).
 • Narzędzia (nożyczki, pęseta).
 • Środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, maska do sztucznego oddychania).
 • Instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
Przeczytaj również  Jakie okna do biura wybrać? Te kryteria warto brać pod uwagę.

W zakładach o podwyższonym ryzyku warto doposażyć apteczkę o dodatkowe elementy, takie jak:

 • Opatrunki hydrożelowe.
 • Płyn do przemywania oczu.
 • Koc ratunkowy termiczny.
 • Defibrylator.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – dlaczego ważna?

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy jest nieodzownym elementem każdej apteczki. Powinna być wywieszona w widocznym miejscu, w pobliżu apteczki, aby każdy pracownik miał do niej łatwy dostęp. Dobrze, aby była prosta, przejrzysta i zawierała obrazki, które ułatwią zrozumienie procedur.

Instrukcja powinna zawierać podstawowe kroki udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, takich jak krwotok, złamanie, oparzenie czy utrata przytomności.

Dzięki temu pracownicy będą mogli szybko i skutecznie zareagować w razie wypadku, co może uratować życie lub zdrowie poszkodowanego.

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 209(1) Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie tej pomocy.

Obowiązek ten obejmuje również odpowiednie przeszkolenie pracowników i zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

Pracodawca musi również dbać o to, aby apteczki były na bieżąco uzupełniane i kontrolowane pod względem terminu ważności środków.

Regularne szkolenia i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są niezbędne, aby pracownicy byli przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Call Now Button